Image title

Ochrana před koronavirem

Technologie Novaerus rychle zabíjí koronaviry
Kvůli malým velikostem virů jsou běžné způsoby pro čištění vzduchu včetně samostatných filtračních jednotek často neschopné virové částice zachytit. Přenosné desinfekční jednotky Novaerus používají rychlou neselektivní patentovanou plasmovou technologii, nabízející v nepřetržitém 24/7 módu bezpečné zabití vzdušných virů.
Technologie Novaerus byla nezávisle testována proti MS2 bakteriofágu, běžně používanému surogátu pro SARS-CoV* (koronavirus), kdy snížila výskyt viru o 99,99 %.

*(2010 – Evaluation of filters for the sampling and quantification of RNA Phage Aerosols, Louis Gendron et al.)

Více informací
Image title

OPERAČNÍ SÁLY

Omezte riziko infekce chirurgických prostor. Chraňte zranitelné pacienty před sekundárními pulmonárními infekcemi a zmírněte pachy provázející lékařské postupy.

Odstraňte vzduchem přenášené patogeny a znečištění na operačních sálech Infekce v místě operačního výkonu (SSI) jsou způsobeny bakteriemi, které proniknou operační ránou během operace. SSI způsobují více než 90000 úmrtí ročně, z nichž lze odhadem 50 % předejít. Jedním z hlavních zdrojů kontaminace jsou částečky přenášené do vzduchu v operačních sálech personálem. Mikroorganismy a viry se pomocí těchto částeček transportují a průnikem otevřenými ranami nebo vdechnutím způsobují infekci a onemocnění.
Image title

JEDNOTKY INTENZÍVNÍ PÉČE

Omezte riziko vzájemné kontaminace Chraňte imunokompromitované pacienty před vzduchem přenášenými patogeny na jednotkách intenzivní péče

Pacienti JIP a onkologičtí pacienti jsou kvůli závažnosti svých onemocnění vystaveni zvýšenému riziku nozokomiálních infekcí. Pacienti JIP jsou typicky imunokompromitovaní, dlouhodobě hospitalizovaní, vystaveni více léčebným procedurám a použití množství invazivních zařízení a přístrojů. Tyto všechny faktory přispívají ke zvýšenému riziku kontaktu s biologickou a enviromentální kontaminací.
Image title

LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ

Omezte riziko vypuknutí nákazy Předcházejte vypuknutí nákazy na lůžkových odděleních s mnoha pacienty a zvýšeným pohybem personálu a návštěvníků.

Odstraňte vzduchem přenášené patogeny a znečištění na lůžkových odděleních

Riziko kontaminace na vícelůžkových pokojích je několikrát vyšší než na pokojích jednolůžkových z důvodu vzdušného přenosu bakterií mezi pacienty sdílejícími tutéž místnost. I přes důkladné mytí rukou při péči o pacienty mohou být bakterie přenášeny personálem prostřednictvím mnoha povrchů a zařízení napříč oddělením.
Image title

ODDĚLENÍ URGENTNÍHO PŘÍJMU A ČEKÁRNY

Omezte riziko infekce Ochraňujte pacienty a personál před nákazou.

Odstraňte vzduchem přenášené patogeny a znečištění na odděleních urgentního příjmu a v čekárnách

Oddělení urgentního příjmu a čekárny jsou z infekčního hlediska rizikové prostory z důvodu přítomnosti množství infekčních a oslabených pacientů, kteří mohou čekat na vyšetření dlouhou dobu ve vzájemné blízkosti, často v uzavřených a špatně větraných místnostech. Tato prostředí zvyšují nejen riziko přenosu infekčních onemocnění na personál, ale také možnost kontaktu s novými infekcemi.
Image title

LABORATOŘE PRO IN VITRO FERTILIZACE (IVF)

Bezpečně a citlivě omezte vzdušnou kontaminaci a předejděte tak výkyvům v úspěšnosti IVF. Odstraňte vzduchem přenášené patogeny a znečištění na pracovištích IVF.

Přestože IVF laboratoře dodržují přísné laboratorní standardy, vzduchem přenášené patogeny mohou negativně ovlivnit embryonální vývoj. Interiérová kontaminace jako těkavé látky, mikroorganismy a vnější vzdušné znečištění pocházející z dopravy, stavební a zemědělské činnosti mohou způsobovat výkyvy v úspěšnosti IVF. Tyto kontaminace zasahují povrchy a prostřednictvím rozpouštění ve vodných roztocích nebo tukových povlacích mohou působit v místech kultivace choulostivých embryí.
Image title

DOMOVY SENIORŮ

Omezte riziko infekce a vypuknutí nákazy Předcházejte vypuknutí nebezpečných a nákladných nákaz u zranitelných starších rezidentů a pacientů.

Odstraňte vzduchem přenášené patogeny a znečištění v domovech seniorů a podobných zařízeních

Starší lidé jsou náchylná populace vnímavější ke vzniku onemocnění. Pneumonie a infekce dolních cest dýchacích převládají mezi příčinami úmrtnosti v pečovatelských zařízeních pro seniory. Vzduchem přenášené infekce jsou zodpovědné za 20 % nákaz. Propuknutí nakažlivých onemocnění v domovech seniorů nejsou jen nebezpečná pro samotné pacienty, ale také nákladná v důsledku pracovních neschopností personálu, přesčasové práce a uzavírání oddělení.
Image title

ŠKOLY A ZAŘÍZENÍ PRO PÉČI O DĚTI

Omezte riziko nemocnosti a absencí Zajistěte studentům a personálu zdravé podmínky a výuku v prostředí s ideální kvalitou vzduchu v interiérech.

Odstraňte vzduchem přenášené patogeny a znečištění ve školách zařízeních pro péči o děti

Děti, nacházející se pohromadě v malých prostorách, jako jsou školní třídy a mateřské školky, umožňují rychlý přenos a šíření bakterií. Děti dýchají vzhledem k jejich tělesné hmotnosti intenzivněji než dospělí, což je činí náchylnějšími vůči vzduchem přenášeným onemocněním. Mnoho škol a dětských zařízení dodržuje pravidla pro mytí rukou a čištění povrchů, nicméně nejsou schopni dosáhnout trvalého odstranění vzduchem přenášených patogenů.
Image title

REKONSTRUKCE

Odstraňte vzduchem přenášené infekce a znečištění a umožněte časnější znovuobydlení renovovaných prostor.

Zlepšete kvalitu vzduchu v interiérech při stavebních projektech a rekonstrukcích

Stavební činnosti a rekonstrukce zejména starších objektů jsou spojeny s uvolňováním spor hub rodu Aspergilus, plísně, nacházející se všeobecně v mnoha interiérech. Aspergilus představuje riziko při vdechnutí zejména u osob s oslabenou imunitou a plicními problémy. Nozokomiální infekce způsobené rodem Aspergilus se mohou objevit v důsledku stavebních prací.

Odběr novinek

Získejte aktuální novinky ze světa kvalitního ovzduší Novaerus.

Kontakty

ASANTELA s.r.o.
Nad Jurečkem 254 / 25
Říčany 251 01
IČO 24226041
mobil: +420 739 338 394
mail: info@novaerus.cz

Následujte nás